top of page

Voetverzorging in Praktijk

30 euro

op afspraak

 

De praktijk van Voetzorg Waas bevindt zich in Belsele bij Sint-Niklaas. Deze is voorzien van een ruime parking en is tevens goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De praktijk is ingericht met de nieuwste en beste materialen. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Bij specifieke problemen  (zoals ingroeiende nagels, likdoorns, etc) kan een supplement worden aangerekend voor de gebruikte materialen. Dit wordt voor de behandeling besproken met de klant, zodat men niet voor onverwachte kosten komt te staan.

De betaling kan contant of met de payconic app.

Voetverzorging in rusthuis of voorziening

In overleg

 

Voetzorg Waas is actief in verschillende woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking. Wij trachten steeds naar een goede samenwerking met het verplegend personeel en verwijzen door naar andere zorgverstrekkers indien nodig. 

Een van de troeven van Voetzorg Waas binnen uw voorziening is dat wij bij eventuele ziekte of afwezigheid zelf kunnen instaan voor vervanging binnen ons team. Zo kan de voetverzorging in uw voorziening gegarandeerd blijven.

Terugbetaling door mutualiteit

Afhankelijk

van

mutualiteit

 

 

De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd uw pedicurebehandeling gedeeltelijk terug.

 

Alle pedicures van Voetzorg Waas zijn erkend door Belgische mutualiteiten hetgeen recht geeft op deze tegemoetkomingen.

Christelijke mutualiteit

CM biedt haar leden die diabetespatiënt zijn een tegemoetkoming van 5 euro met een maximum van 20 euro aan bij een bezoek aan de pedicure.  

Meer info op de  site van CM

 

Bond Moyson

Ben je ouder dan 65 jaar of ga je om medische redenen naar de pedicure of podoloog, dan heb je als lid van Bond Moyson recht op een terugbetaling van 12.60 euro per jaar. Meer info op de site van Bond Moyson

 

Helan

Sinds kort is Partena ziekenfonds samengevloeid met het nieuwe OZ. Helan biedt haar leden die diabetespatiënt zijn een tegemoetkoming van 5 euro met een maximum van 20 euro aan bij een bezoek aan de gespecialiseerde voetverzorger of podoloog. Meer info op de site van Helan

 

Liberale mutualiteit

Wie de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of omwille van ziekte of handicap aangewezen is op professionele voetverzorging kan genieten van een jaarlijkse tegemoetkoming tot 30 euro in de kosten van verzorging door een pedicure. Meer info op hun website

 

Vlaams en neutraal ziekenfonds

Vanaf 60 jaar ontvangt U een financiële tegemoetkoming van 5 x 5,00€ per jaar. Alle info en voorwaarden vind u op hun website

bottom of page